POMORSKA ŠKOLA BAKAR

Doc. dr. sc. Igor Kegalj, dipl. ing.

Dragi učenici, roditelji, kolege nastavnici i djelatnici škole, poštovani partneri, prijatelji…

Pomorska škola Bakar najstarija je srednjoškolska ustanova u pomorstvu Republike Hrvatske. Naša je škola bila prvo pomorsko učilište na Sredozemlju i jedno od prvih u svijetu. Prva smo strukovna škola u Republici Hrvatskoj.

Pomorska škola Bakar tijekom dugogodišnjeg djelovanja obrazovala je mnoštvo pomoraca koji su usvojeno znanje i stečene vrijednosti promicali u pomorskim institucijama diljem svijeta te su doprinijeli razvoju svoje regije i Hrvatske. Ta nam dugogodišnja tradicija donosi odgovornost da svojim radom, zalaganjem i ponašanjem sačuvamo i unaprjeđujemo našu školu.

Naša je misija da budemo skladna zajednica koja koristeći različite metode i oblike rada te stilova učenja i poučavanja u pozitivnom ozračju zadovoljava potrebe učenika u stjecanju općih i stručnih kompetencija. U ostvarenju naše vizije školu opremamo tehnološki najsuvremenijom opremom, simulatorima najnovije generacije, kako bi naši učenici završetkom naše škole stekli potrebna znanja i kompetencije te mogli odgovoriti svim zahtjevima koje to atraktivno, ali složeno i odgovorno zanimanje traži. Naši su pomorci cijenjeni na svjetskom tržištu rada, pa su jedan od najboljih izvoznih proizvoda.

Uspostavili smo dokumentirani sustav upravljanja kvalitetom, temeljen na općim zahtjevima norme ISO 9001:2015 odnosno HRN EN ISO 9001:2015, certificiranim od strane ovlaštenih certifikacijskih organizacija Bureau Veritas i Hrvatskog registra brodova.

Jedina smo škola koja ima vlastiti brod Vila Velebita dva na kojem učenici tijekom cijele nastavne godine teoretska znanja upotpunjuju praktičnim radom i navigacijom brodom izvodeći plovidbenu praksu. U sastavu škole djeluje Učenički dom Tomislav Hero u kojemu su smješteni  učenici iz drugih županija koji se odluče pohađati našu školu. Također, u školi djeluje Odjel za obrazovanje odraslih i izobrazbu pomoraca koji omogućava edukaciju za dobivanje specifičnih ovlaštenja pomoraca koji su već uključeni na tržištu rada.

Školskim kurikulima Pomorskog nautičara i Tehničara za brodostrojarstvo te raznovrsnim izvanškolskim, izvannastavnim odgojno-obrazovnim i sportskim aktivnostima, programima i projektima potičemo inicijativu i aktivno uključivanje učenika u provođenje građanskog odgoja i ekološke problematike te utječemo na razvoj učeničkog stvaralaštva i samopoštovanja. Sve te mnogobrojne aktivnosti imaju zajednički cilj: učiniti našu školu sigurnim mjestom u kojem će svi učenici, roditelji, nastavnici i dionici u odgojno-obrazovnom procesu, predstavnici osnivača Primorsko-goranske županije, Ministarstva MZO i MMPI, Agencija ASO i AZOO pronaći prostor za kreativnu suradnju. Time se osiguravaju uvjeti za uspjeh svakog učenika, nastavnika, stručnog suradnika i djelatnika škole i pretpostavke za napredak u pripremi učenika za tržište rada ili daljnje obrazovanje.