D48 - Sprječavanje onečišćenja morskog okoliša

Tečaj D48 – Sprječavanje onečišćenja morskog okoliša traje 8 sati, od toga 6 sati predavanja i 2 sata vježbi.  

Na tečaju D48 - Sprječavanje onečišćenja morskog okoliša polaznici će odslušati slijedeće sadržaje:

Na tečajeve se možete prijaviti slanjem prijavnice na e-mail, putem web stranice ili  na telefon u radno vrijeme.

Početak idućeg tečaja: 6. lipanj 2022. godine

Radno vrijeme za upite telefonom:
Utorak: 10:30 – 13:30
Četvrtak: 08:30 – 10:00

Radno vrijeme za stranke uz prethodnu najavu:
Petak: 09:00 – 13:00

Polaznik ostvaruje popust od 10% na drugi tečaj izobrazbe pomoraca odslušan u Pomorskoj školi u Bakru, 15% na treći, 20% na četvrti te 25% na peti i svaki sljedeći tečaj koji će odslušati u Pomorskoj školi u Bakru. 

Za grupe polaznika veće od 5 kandidata upućene od strane istog poslodavca na tečajeve izobrazbe pomoraca, odobravamo popust od 15%.

Nakon uspješno završenog tečaja polaznici će dobiti potvrdnicu o odslušanom tečaju D48 – Sprječavanje onečišćenja morskog okoliša izdanu od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske.