DJELATNICI

Stručni suradnici i administrativno osoblje

Radno mjesto Ime i prezime
Ravnatelj
doc. dr. sc. Igor Kegalj, dipl. ing.
Tajnica
Iva Vuletić, dipl. iur.
Pedagog
Snježana Višić, prof.
Satničar
Neven Tomašić, dipl. ing.
Koordinator državne mature
Tina Mavrinac, mag.educ.
Voditelj Učeničkog doma
Stjepan Tomić, prof.
Voditelj praktične nastave
Hrvoje Zloković, mag.inž. nautike i tehnologije pomorskog prometa
Knjižničar
Marija Miletić, mag.bibl.
Računovođa
Helena Burić Pleše, mag. oec.
Voditelj sustava kvalitete
Jadranka Reggianini, dipl. soc.
Voditelj Odjela za obrazovanje odraslih
kap. Tomislav Nam, ing.
Voditelj STCW
Tatjana Ribarić, dipl. iur.
Administrator
Maja Agbaba, ekonomist

Nastavnici u redovnoj i izbornoj nastavi

Prezime i ime Zvanje/stručna sprema Radno mjesto Elektronička pošta
Igor Kegalj
doc. dr. sc.Tehničkih znanosti, doktor interdisciplinarnih tehničkih znanosti; pomorski promet brodostrojarskog smjera
Ravnatelj
igor.kegalj@skole.hr
Snježana Višić
prof. pedagogije i dipl. bibliotekar
Stručni suradnik - Pedagog
snjezana.visic@skole.hr
Buchberger Đaković Ana
prof. fizike i politehnike
Fizika, Dopunska nastava - Fizika
ana.buchberger@skole.hr
Budimir Matija
prof. hrvatskog jezika i knjiž.
Odgajatelj u Učeničkom domu
matija.budimir1@skole.hr
Butorac Veronika
doktorica znanosti - polje teologija - dr.sc.
Vjeronauk, Dodatna nastava, Razrednik
veronika.reljac@skole.hr
Car Vladimir
dipl. ing. pomorskog prometa - nautičkog smjera
Terestrička navigacija, Sigurnost na moru, Praktična nastava
vladimir.car@skole.hr
Carević Đorđe
prof. PTO
Odgajatelj u Učeničkom domu
dorde.carevic@skole.hr
Čirjak Ivan
prof. povijesti i geografije
Geografija
ivan.cirjak2@skole.hr
Dragičević Lidija
prof. engleskog i hrvatskog jezika
Engleski jezik, Engleski u struci, Razrednik
lidija.dragicevic@skole.hr
Dundović Ivona
prof. hrvatskog jezika i književnosti
Hrvatski jezik, Razrednik
ivona.dundovic@skole.hr
Jotanović Darko
ing. za pomorski promet
Meteorologija i oceanografija, Praktična nastava, Astronomska navigacija, Razrednik
darko.jotanovic@skole.hr
Jandrlić Jure Boban (zamjena za Kaštelanić Kristina)
bacc. nav.
Sigurnost na moru, Držanje straže na brodu, Pravila o izbjegavanju sudara na moru, Manevriranje brodom, Praktična nastava
jure.jandrlic@skole.hr
Pinjuh Miljenko
ing.el.
Praktična nastava
miljenko.pinjuh@skole.hr
Kučan Marica
prof. matematike i fizike
Matematika, Fizika, Dodatna nastava – matematika, Dopunska nastava, Razrednik
marica.kucan1@skole.hr
Lončar Albina
doktor medicine
Medicina za pomorce
albina.loncar@skole.hr
Lopac Denis
prof. TZK
TZK, Razrednik
denis.lopac@skole.hr
Mavrinac Tina
mag.educ. engleskog jezika i književnosti i informatike
Računalstvo, Kordinator državne mature, Engleski u struci, Dodatna nastava - Engleski jezik, Dopunska nastava - Engleski jezik
tina.kruzic@skole.hr
Moretti Leo
dipl. ing. pomorskog prometa - brodostrojarskog smjera
Brodski strojevi i uređaji, Brodski motori, Parni kotlovi i parne turbine, Praktična nastava
leo.moretti@skole.hr
Nikolić Slaven
ing. za pomorski promet, pom.stroj I. klase
Automatizacija brod sustava, Pomoćni brodski strojevi, Eektrotehnika i el., Rukovanje brod.za spašavanje, Praktična nastava
slaven.nikolic1@skole.hr
Odović Saša
prof. TZK
TZK, Dodatna - TZK (veslanje), SŠK
sasa.odovic@skole.hr
Oštrić Davor
prof. engleskog jezika i dipl. povjesničar umjetnosti
Engleski jezik, Engleski j. u pomorstvu, Razrednik
davor.ostric@skole.hr
Petrović Linda
prof. hrvatskog jezika i književnosti i engleskog jezika i književnosti
Engleski jezik, Engleski jezik u struci, Razrednik
linda.petrovic@skole.hr
Popić Tea
mag. ing. chem.
Kemija
tea.popic@skole.hr
Pogorilić Josip
mag. ing nautike i teh. pomorskog prometa
Elektronička navigacija, Zaštita morskog okoliša, Praktična nastava
pogorilic.josip@skole.hr
Polić Ivo
dipl.ing. pomorskog prometa nautičkog smjera
Pomorske komunikacije, Poznavanje broda, Pomorsko pravo, Tankeri, Praktična nastava, Razrednik
ivo.polic@skole.hr
Reggianini Jadranka
dipl. sociolog
Politika i gospodarstvo, Etika, ISO
jadranka.reggianini@skole.hr
Ribarić Tatjana
dipl. iur.
Pomorsko pravo, Pomorsko javno pravo, Voditelj STCW
tatjana.ribaric@skole.hr
Rubinić Zoran
ing. pomorskog prometa
Stabilnost broda, Rukovanje teretom, Elektronička navigacija
zoran.rubinic@skole.hr
Španović Davor
dipl.ing. pomorskog prometa brodostrojarskog smjera
Elementi strojeva, Upravljanje brodskim sustavima, Hidraulika i pneumatika, Praktična nastava
davor.spanovic1@skole.hr
Španović Tatjana
dipl. ing. matematike
Matematika
tatjana.spanovic@skole.hr
Štrbac Bore
dipl. povjesničar
Povijest, Sindikalni predstavnik, Povjerenik zaštite na radu, Razrednik, Dodatna nastava - Povijest
bore.strbac@skole.hr
Tomašić Neven
dipl.ing. strojarstva
Tehnničko crtanje i nacrtna geom., Tehnički materijali, Termodinamika, Razredništvo, Satničar
neven.tomasic@skole.hr
Tomée-Cicvarić Radiana
prof. informatike i matematike
Računalstvo, Voditelj stručnog vijeća
radiana.tomee-cicvaric@skole.hr
Tomić Stjepan
prof. obrane i zaštite
Voditelj Učeničkog doma
stjepan.tomic5@skole.hr
Travančić Jelena
prof. hrvatskog jezika i engleskog jezika
Hrvatski jezik, Engleski jezik, Dodatna nastava - Hrvatski, Razrednik ŠIŽ - Škola i zajednica
jelena.travancic@skole.hr
Ulčakar Nataša
prof. hrvatskog jezika i književnosti
Hrvatski jezik, Razrednik
natasa.ulcakar@skole.hr
Miletić Marija
mag.bibl. et mag.educ.philol.croat.
Knjižničarka
marija.miletic6@skole.hr
Vogrinc Krešimir
prof. hrvatskog jezika i povijesti
Odgajatelj u Učeničkom domu
kresimir.vogrinc@skole.hr
Vranić Tomić Marta
prof. matematike i informatike
Matematika, Razrednik
marta.vranic@skole.hr
Zloković Hrvoje
mag.inž. nautike i tehnologije pomorskog prometa
Osnovna osposobljenost za rad na tankerima, Rad na tankerima, Praktična nastava, Konstrukcija i stabilnost broda, Zaštita morskog okolišta, Razrednik, Voditelj praktične nastave
hrvoje.zlokovic@skole.hr
Zec Kristijan
prof. geografije i sociologije
Etika
kristijan.zec@skole.hr
Železnik Anton
ing. strojarstva
Pomoćni brodski strojevi, Tehnička mehanika, Tehnićki materijali, Praktična nastava
anton.zeleznik@skole.hr

Tehničko osoblje

Prezime i ime Zvanje/stručna sprema Radno mjesto
Antić Marko
Elektromonter
Domar
Sporiš Jelena
Radnica
Spremačica
Ivanković Gabrijela
Radnica
Spremačica
Hrgota Lucija
Radnica
Spremačica
Tomas Dražena
Prodavac
Spremačica
Bundalo Snježana
Kuharica
Kuharica u Učeničkom domu
Drmešić Sabaheta
Radnica
Kuharica u Učeničkom domu
Šuprić Siniša
Elektromehaničar
Ekonom - domar
Berden Valter
Stolar
Domar
Lopac Denis
prof. TZK
Noćni pazitelj u Učeničkom domu
Dešić Karlo
Kemijski tehničar
Noćni pazitelj u Učeničkom domu
Vučković Mirjana
Organizator poslova u špediciji
Spremačica u Učeničkom domu
Čarija Vlatka
Frizer
Spremačica u Učeničkom domu
Knežević Mirjana
Kuharica
Kuharica u Učeničkom domu

Posada školskog broda

Prezime i ime Zvanje/stručna sprema Radno mjesto
Nam Tomislav
ing. pomorskog prometa
Zapovjednik školskog broda
Veselić Marko
tehničar za brodostrojarstvo
Upravitelj stroja na školskog broda
Dokozić Sebastijan
elektroinstalater
Radnik na pomoćnim poslovima na školskom brodu