Festival znanosti 2022.

FESTIVAL ZNANOSTI, 2022. – Pomorska škola Bakar

Tema: Život je more

Učenici naše škole, sa svojim će se mentorima predstaviti ovogodišnjem Festivalu znanosti:

  1. e – Život, učenici: Ante Jaška, 1bN, Tara Ivanović, 1.aN; mentor Radiana Tomee-Cicvarić, prof.
  2. Život pomoraca nekad i sada,  Tara Ivanović, Fran Jaković i Mateo Tomas, 1.aN,       mentor Josip Pogorilić, prof.
  3. Navigare necesse est…vivere non est necese, učenice: Anja Petrović i Marina Kovačević, 1.aN; mentor Ivo Polić, prof.
  4. Život ispod površine mora u Bakarskom zaljevu,  učenici: Ante Jaška i Matko Mičetić, 1.bN; mentor Marica Kučan, prof.

Kratki opis:

Mnogi su pomorci radili cijeli život na brodovima. Najbolje godine svog života ostavili su moru, a neki i cijeli život.  Život na brodu nekad i danas je neusporediv. Mogu li pomorci živjeti online život?

Navigacija je utjecala na život pomoraca – otkrivanje nepoznatih horizonata prostora,  novih kultura, razmjene dobara, globalne povezanosti te suvremenog načina  života kakvog danas poznajemo.

Oceani i mora zauzimaju više od 70% našeg Planeta te značajno utječu i na životni prostor kopna. Prvi život nastao je u moru, mora i oceani imaju utjecaj na kruženje vode i tvari u prirodi; morski fitoplankton  proizvodi većinu kisika na Zemlji i apsorbira polovicu ukupne količine ugljičnog dioksida iz atmosfere, a morske struje regulator su kopnene klime. Mora i oceani čovjeku su životni resurs iz kojeg dobiva hranu, lijekove; svjetska trgovina u većini se odvija morskim prostranstvima i većina stanovništva živi na obalama mora. No, veliki dio mora i oceana još uvijek je neistražen, a more nije neiscrpiv resurs i nema neograničenu moć samoobnove.

Jadran je poluzatvoreno i plitko more i kao takvo izrazito osjetljivo na sve intenzivnije utjecaje ljudskih aktivnosti od  turizma, ribarstva, pomorskog prometa, marikulture, eksploatacije ugljikovodika, ali i snažnih utjecaje koje donose klimatske promjene. Razumijevanje povezanosti funkcioniranja svih procesa more-kopno kroz cjelovito sagledavanje različitih fizičkih, kemijskih i bioloških procesa osnova su za aktivnu i učinkovitu zaštitu Jadranskog mora.

Pomorska škola Bakar dugi niz godina priprema učenike za život na moru, ali i život s morem i za more. Školskim brodom Vila Velebita dva istražili smo život pod površinom Bakarskog zaljeva. Koristeći podvodni robot s mogućnosti zarona do 100 metara dubine, HD video kamerom i mogućnosti mjerenja osnovnih fizikalnih i kemijskih čimbenika istražujemo stanje pridnenih zajednica i uspoređujemo s glavnim čimbenicima morskog okoliša, ukazujemo na njihovu povezanost  i pridonosimo razumijevanju funkcioniranja  morskog ekosustava.

Podjeli objavu