Raspored informacija nastavnika u školskoj 2023./24. godini  preuzmite ovdje.

PROMJENA IZBORNOG PREDMETA (ETIKA/VJERONAUK)

 Učenik može prestati pohađati nastavu izbornog predmeta na temelju pisanog zahtjeva roditelja koji se dostavlja Nastavničkom vijeću, najkasnije do 30. lipnja tekuće godine za slijedeću školsku godinu. Učenik mora izborni predmet koji prestaje pohađati zamijeniti drugih izbornim predmetom.

 

Izvadak iz Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 112/19, 82/19, 43/20, 100/21)