Izvadak iz Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 112/19, 82/19, 43/20, 100/21)
Pod poveznicom se nalazi raspored informacija nastavnika.