Naknadna prijava, promjena i odjava ispita DM

– učenik mora imati opravdani razlog te dostaviti potrebnu dokumentaciju

1. Naknadna prijava ispita Rok: do 02. 05. 2023. (uključivo i taj dan).
2. Promjena prijavljenih ispita Rok: do 02. 05. 2023. (uključivo i taj dan) Promjena ispita podrazumijeva: promjenu prijavljenoga ispita za neki drugi ispit. Učenik mora napisati da želi promijeniti ispit i umjesto njega prijaviti drugi ispit ili razinu ispita te navesti razloge promjene.
3. Odjava prijavljenih ispita Rok: do 02. 05. 2023. (uključivo i taj dan)
Za sva pitanja ili nejasnoće vezane uz državnu maturu, obratite se putem e-pošte: tina.kruzic@skole.hr ili u vrijeme konzultacija.

Podjeli objavu