NASTAVA NA DALJINU

Poštovane učenice i učenici,

ukoliko se u školskoj 2022./23. godini bude provodila nastava na daljinu ovdje ćete pronaći korisne informacije. Loomen  je sustav za nastavu na daljinu koji se koristi u Pomorskoj školi Bakar. 

Na početku se školske godine trebate upisati na svaki predmet (e-kolegij, tečaj) koji slušate

U prilogu preuzmite za svoj razred dokument sa poveznicama na sve predmete na Loomenu.