Pomorski nautičar

Pomorski nautičar obavlja poslove navigacije i upravljanja brodom, navigacijskim instrumentima i pomagalima. 

Za obavljanje poslova pomorskog nautičara, potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od četiri godine. Završetak srednjoškolskog programa obrazovanja završava izradom i obranom završnog rada. Učenici mogu polagati i ispite državne mature, koji im omogućuju nastavak školovanja na visokoškolskoj razini. 

Poslovi koje obavlja pomorski nautičar su složeni i odgovorni. Upravlja i rukuje navigacijskim uređajima i tom prilikom se nalazi na zapovjedničkom mostu, vrši poslove ukrcaja i iskrcaja tereta i putnika, surađuje s lučkim vlastima: lučkim kapetanijama i lučkim upravama, surađuje s lučkim agentima i državnim institucijama, pa se podrazumijeva da posjeduje odgovarajuće komunikacijske vještine, zadužen je za organizaciju slaganja i krcanja tereta koji uključuje ekonomično iskorištavanje prostora, organizira osiguranje tereta u skladištima i na palubi,  te poznaje i provodi  sve preventivne mjere sigurnosti za robu i brod.  Mora dobro poznavati zakonodavstvo i važeće zakone i propise. Tijekom plovidbe drži stražu. Pomorski nautičar mora biti računalno osposobljen budući da je dužan voditi brodsku administraciju i služiti se sa automatskim sustavima navigacije i novim tehnologijama razvoja u upravljanju brodom. Planira i organizira putovanja, kontrolira i provjerava ispravnost komunikacijskih, navigacijskih i signalizacijskih uređaja i opreme i kompetentno  se služi njima. Provodi sve postupke zaštite brodske opreme. Poznaje sve procedure koje osiguravaju sigurnu plovidbu. Vodi brigu o zaštiti morskog okoliša. Pomorski nautičar mora imati sposobnosti timskog rada, steći neophodna stručna znanja i vještine  kako bi bio osposobljen za samostalno donošenje odluka.  

Nakon završene srednje škole, smjer pomorski nautičar, učenik može upisati Pomorski ili neki drugi fakultet, no može se i zaposliti na nacionalnom ili stranom brodu. Pomorske škole su međunarodno priznate što garantira  veliku mogućnost zapošljavanja. Pomorske škole su u obveznom ISO sustavu kvalitete.