PRAKTIČNA NASTAVA

Praktična nastava ili praksa u Pomorskoj školi Bakar odvija se paralelno s teorijskom nastavom. Obzirom da se nastava u našoj školi održava isključivo u jutarnjoj smjeni, praktična nastava izvodi se u pravilu jedan dan u tjednu nakon nastave. U pravnom smislu praksa ima jednak status ostalim predmetima pa se u skladu s time i vrednuje (ocjenjuje) sukladno Pravilniku o ocjenjivanju. 

Praktična nastava izvodi se u prostorijama škole, školskog praktikuma u sklopu škole ili na školskom brodu Vila Velebita 2. Ako se za potrebe prakse napušta Bakar (posjeta brodu, brodogradilištu, lučkom terminalu isl.) tada se to izvodi isključivo uz znanje roditelja. 

Praksa je obvezna za sve učenike, kako nautičkog tako i brodostrojarskog smjera. Ono što praksu razlikuje od ostalih predmeta jest činjenica da ona mora biti odrađena u punom obimu. Navedeno znači da u slučaju da učenik izostane sa sata prakse, dužan je naknadno taj sat odraditi s drugom grupom a sve u dogovoru s nastavnikom praktične nastave. 

Ime broda: VILA VELEBITA DVA
Vlasnik: POMORSKA ŠKOLA BAKAR
Luka upisa: Rijeka
Reg. Br: 10431
Pozivni znak:9A2610
Područje plovidbe: 6
GT/BRT: 95
God. gradnje: 1956.0
Glavni stroj (br./kW): 1 / 647
Pomoćni stroj (uk. kW): 40
Generatori (br./kW): 1 / 32

 • motor s unutarnjim izgaranjem
 • istisnini brod
 • brodograditelj: Brodogradilište ZADAR
 • mjesto gradnje: Zadar
 • Lpp: 24,80 m
 • Loa: 28.40 m
 • breadth: 5,98 m
 • maximum breadth: 6.30 m
 • visina: 3.12 m
 • gaz: 2.380 m
 • najveći gaz: 3.25 m
 • brzina: 12 čv
 • broj trupova: 1
 • broj paluba: 1
 • materijal gradnje: drvo
 • broj tankova goriva: 2+1
 • Radar
 • Splav za spašavanje:  dvije pneumatske i dvije krute (24 osobe)
 • VHF /DSC uređaji
 • Kompas (magnetski i zvrčni)
 • Elektronska karta
 • GPS
 • Brzinomjer
 • Dubinomjer
 • Pomorske karte i priručnici (nautički godišnjak za tekuću godinu – hrvatsko izdanje i Brown’s, nautičke tablice, peljar, obavijesti za pomorce, katalog pomorskih karata, popis svjetionika, popis radio postaja, tablica morskih mjena, popis udaljenosti među lukama, indentifikator zvijezda, primjerak brodskog dnevnika, knjiga devijacija magnetskog i zvrčnog kompasa i knjiga brodskog kronometra)
 • Vremenske karte i priručnici
 • Pribor za rad na pomorskim kartama
 • Referentni video materijali
 • Fax. uređaj za prijem meteoroloških karata
 • Pojasevi za spašavanje s svjetlosnim i dimnim signalom
 • Prsluci za spašavanje (1 na 5 pristupnika)
 • Prijenosni uređaj za gašenje požara (CO2, prah)
 • Ugrađeni uređaj za gašanje požara vodom
 • Jedina smo Pomorska škola koja posjeduje školski brod, a on zahtijeva značajnije invensticijsko održavanje.  
 • Školski brod služi u svrhu održavanja nastave strukovnih predmeta, sukladno nastavnim planovima i programima koji su usklađeni s Pravilnikom o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca te međunarodnom STCW Konvencijom.
 • Pomorska škola Bakar i Minisarstvo mora, prometa I infrastrukture zaključili su  Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava  kojim su osigurana u Državnom proračunu sredstva u iznosu od 867.222,50 kn za usluge popravka i održavanja  školskog broda “Vila Velebita dva”.
 • Temeljem provedenog postupka javne nabave, dana 17.04.2019.g. sklopljen je Ugovor o nabavi usluge popravka I održavanja školskog broda sa izvršiteljem s “Brodogradilištem Cres”.
 • Izvršitelj je ugovorenu uslugu izvršio na kvalitetan način, savjesno, sukladno važećim tehničkim propisima te prema standardima i pravilima struke.
 • Dana 05.09.2019.g. izvršena je u Brodgradilištu primopredaja školskog broda “Vila Velebita dva” te je isti doplovio u matičnu luku Bakar
vila velebita dva