SEMEP – South Eastern Mediterranean Environmental Project 

UNESCO- ov projekt projekt okoliša jugoistočnog Sredozemlja 

Pokrenulo ga je grčko Ministarstvo prosvjete 1996. godine sa ciljem  razvijanja znanstvenog, tehnološkog, ekološkog, socijalnog, ekonomskog i kulturološkog znanja, razvijanju svijesti o mediteranskoj baštini i potrebi očuvanja Mediterana. 

U projekt su uključene zemlje koje graniče sa Sredozemnim morem (dvadesetak zemalja istočnog  Sredozemlja ) –  Grčka, Turska, Albanija,  lzrael, Španjolska,Italija, Slovenija, Bugarska, Egipat, Malta, Hrvatska…, a sve sa jednim ciljem – očuvanja mora i svega onoga što nas sa njime povezuje.  

U svakoj od tih zemalja SEMEP predvodi Nacionalni koordinator. Jezik SEMEP-a je engleski. 

U Hrvatskoj je od samih početaka prihvaćen s entuzijazmom od strane mnogih učenika, profesora i ravnatelja duž cijele obale Jadrana, otoka i unutrašnjositi. Danas je u  

Hrvatskoj  uključeno oko 30-ak škola, a Pomorska škola Bakar uključena je u projekt od 1997. god. 

  Ciljevi projekta: 

  1. Ekološko osvješćivanje mladih Ijudi
  2. Isticanje ekoloških problema
  3. Jačanje svijesti o problemima okoliša u našoj sredini
  4. 4. Aktivna uloga u rješavanju problema okoliša
  5. Suradnja i kulturna razmjena izmedu škola

Od 2002. godine sudionici smo Ljetne škola na Visu, gdje dolaze profesori i učenici koji predstavljaju svoje projekte izrađene tijekom godine .  Slušaju se predavanja,  sudjeluje se na radionicama, istražuju se otoci Vis, Biševo, Palagruža. To su nezaboravna druženja učenika iz cijele Hrvatske. 

Podjeli objavu