SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM

 

Pomorska škola Bakar ima uspostavljen sustav upravljanja kvalitetom s dvojnom certifikacijom – Bureau Veritasa (BV) i Hrvatskog registra brodova (Croatian Register of Shiping – CRS).  Uspostavljanje sustava upravljanja kvalitetom u Školi, zahtjev je međunarodnih pomorskih standarda i sljedivog hrvatskog Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca, kako bi izdane svjedodžbe i kompetencije učenika i polaznika, budućih pomoraca, bile priznate i prepoznatljive na domaćem i svjetskom pomorskom tržištu. 

Sustav upravljanja kvalitetom implementiran je 15.06.2001. godine, dobivanjem certifikata sustava upravljanja u skladu sa zahtjevima norme ISO 9002:1994.
 

Dana 12.07.2002. sustav upravljanja kvalitetom uspješno je certificiran prema zahtjevima norme ISO 9001:2000.  Dana 15.06.2009. godine Škola je certificirana prema normi ISO 9001:2008. Od dana 10.05.2018. Škola je certificirana prema novo važećoj normi ISO 9001:2015. 

Sadašnji certifikat izdan 31.03.2022.godine, vrijedi do 14.06.2025. godine u opsegu: 

„Srednjoškolsko obrazovanje i izobrazba pomoraca – Secondary education and training for seamen, s obvezom nadzornih posjeta Bureau Veritasa i Hrvatskog registra brodova, svake godine.

Provodeći politiku kvalitete u Pomorskoj školi Bakar, želimo biti … “ u cijelom svijetu na moru i kraju prepoznatljivi “ 

Cilj Pomorske Škole Bakar je biti konkurentna škola s ugledom i još boljom prepoznatljivošću na pomorskom tržištu.