tehničar za brodostrojarstvo

Tehničar za brodostrojarstvo obavlja poslove eksploatacije i održavanja brodskog strojnog kompleksa. Ponekad radi i u proizvodnji brodskih strojeva i uređaja. Za upis u srednjoškolski obrazovni program tehničara za brodostrojarstvo, potrebno je imati završenu osnovnu školu i liječničku svjedodžbu specijalista medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za obavljanje zanimanja. Za obavljanje poslova tehničara za brodostrojarstvo, potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od četiri godine.

Završetak srednjoškolskog programa obrazovanja završava izradom i obranom završnog rada. Učenici mogu polagati i ispite državne mature, koji im omogućuju nastavak školovanja na visokoškolskoj razini. Obrazovanje za ovo zanimanje provodi se i u okviru sustava obrazovanja odraslih.

Tehničar za brodostrojarstvo stječe znanja koja mu omogućuje razumijevanje različitih vrsta brodskih pogona. Nadzire rad strojarnice, kontrolnog i upravljačkog centra broda, vodi održavanje pogonskih motora i postrojenja te upravljačkih brodskih uređaja. Također, nadzire i održava sustave automatskog upravljanja, sustave regulacije vođenih računalima. Nadzire u svom radu stanje goriva, rezervnih dijelova i drugih radnih sredstava. U suradnji s inženjerima organizira i priprema proizvodnju dijelova i sklopova broda tijekom plovidbe, planira servisiranje i održavanje brodskih motora, sustav upravljanja brodom i dr. Drži strojarsku stražu u luci i na moru te priprema motore za upućivanje i plovidbu brodom. Tehničar za brodostrojarstvo vodi brodsku administraciju. U svom radu služi se i računalom, a mora se pridržavati i mjera zaštite na radu i ekologiji.

Obrazovni profil tehničara za brodostrojarstvo specifičan je u odnosu na ostali profil tehničara. Za obavljanje ovog posla Pravilnikom o utvrđivanju uvjeta zdravstvene sposobnosti članova posade pomorskih brodova, brodica i jahti (NN 93/07) utvrđeni su zahtjevi za psihofizičke osobine izvršitelja. To su uredan vid, uredan sluh, sposobnost raspoznavanja boja, uredna funkcija mišićno-koštanog, dišnog, srčano-žilnog sustava. Također, nužno je uredno kognitivno, emocionalno i psiho motoričko funkcioniranje, stabilno stanje svijesti te uredna ravnoteža. Poželjna je i osobina odgovornosti, komunikativnosti i spremnosti na timski rad.

S obzirom na česte promjene tehnike i tehnologije, gotovo svaki brod predstavlja novu tehničko – tehnološku cjelinu. U takvim uvjetima rada potrebno je stalno usavršavanje te visok stupanj samostalnosti i snalažljivosti u radu, jer je pomoć stručnjaka drugih struka i specijaliziranih institucija u pojedinim situacijama nemoguća. Tehničar za brodostrojarstvo mora imati sposobnost točnog i brzog zapažanja te sposobnost razumijevanja mehaničkih odnosa. Poželjno je i poznavanje stranog jezika.

Radni uvjeti razlikuju se ovisno o mjestu zaposlenja, starosti broda i strojnog kompleksa. Često se radi u nepovoljnim temperaturnim uvjetima i buci zbog čega je posao zahtjevan.

Radno vrijeme provodi se isključivo na brodu. U radu se treba pridržavati mjera zaštite na radu. Kontraindikacije za rad su: kronične smetnje respiratornog sustava, vrtoglavice, nesvjestice, slab vid, te emocionalna nestabilnost mogu biti zapreka za obavljanje ovog posla. Zapošljavanje tehničara za brodostrojarstvo moguće je na raznim brodovima: trgovačkim i putničkim brodovima, jahtama i turističkim brodovima, brodograđevnoj industriji, u marinama te u lučkim kapetanijama. Također, zapošljavanje je moguće u servisima različitih uređaja i strojeva, tvrtkama koje se bave održavanjem pogonskih postrojenja, tehničkim službama u hotelskim kućama, raznim komunalnim društvima na održavanju tehničkih postrojenja, industrijskim pogonima…